เปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต

เปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020 (แยกดาราสมุทร) จังหวัดภูเก็ต พล.อ.อ.ประจิน จั่นทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสมหมาย ภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขานรับนโยบาย “สร้างความปลอดภัยทางถนน” รวมถึงโครงการ “มอบความสุข ความสะดวก ปลอดภัย ให้คนไทยทั้งประเทศ” ของกระทรวงคมนาคม และ 7 มาตรการในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนของกรมทางหลวง ดังคำขวัญที่ว่า “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง” โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอาคม เติมพิทยาไพรัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง ผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

พล.อ.อ.ประจิน จั่นทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถิติของกรมทางหลวงเกี่ยวกับปริมาณการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4020 หรือที่เรียกว่าแยกดาราสมุทรมีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลให้กระแสรถยนต์ในทิศทางตรงตามแนวทางหลวงทั้งสองสายทางมีจำนวนมาก ทำให้เกิดจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวตลอดทางแยกทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยและทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องการสัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางลอด 3 ช่องจราจร ความกว้างประมาณ 13.70 เมตร ความยาวของโครงสร้างทางลอด 820 เมตร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง พัดลมระบายอากาศ โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ในส่วนของการก่อสร้างถนนในทางหลวงหมายเลข 402, 4020 และทางหลวงหมายเลข 4022 เป็นถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 2.550 กิโลเมตร (ในทางสายหลักและในทางขนาน) ปรับปรุงบริเวณทางแยกที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหายเลข 4020 รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามใหม่ที่ กม.3+530 บนทางหลวงหมายเลข 4022 และปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามที่ กม.7+488 บนทางหลวงหมายเลข 402 อย่างละ 1 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่คนเดินเท้าอีกด้วย

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางลอดแยกดาราสมุทร” สามารถรองรับปัญหาด้านการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 402 และทางหลวงหมายเลข 4020 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเปิดใช้ทางลอดแห่งนี้ผู้ใช้เส้นทางจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ทาง ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดกลับรถ ระดับราบ ช่วยลดอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่มีจุดตัดกระแสรถบริเวณจุดกลับรถ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัด ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง โดยการปรับปรุงทางแยกและโครงข่ายถนนให้มีประสิทธิภาพในการเดินทางยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนของกรมทางหลวง เกิดความสะดวกปลอดภัย ดังคำขวัญที่ว่า “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง”ต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830029243738738.1073741909.136367659771570]

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830585390349790.1073741910.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.