เทศบาลนครภูเก็ตซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิประจำปี 2552

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 52 ที่วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายชัยพฤกษ์  พันธ์พฤกษ์  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ประจำปี 2552 โดยมีนายธวัชชัย  ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะบริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายธวัชชัย  กล่าวว่า จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงได้วางระบบเตือนภัยล่วงหน้าจำนวน 19 หอในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีการติดตั้งบริเวณปลายแหลมสะพานหินรวมอยู่ด้วย จำนวน 1 หอ  กอปรกับ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบให้แต่ละจังหวัดในท้องถิ่นที่มี การติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ พร้อมกับจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อสนองนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อีก ทั้งเพื่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนเพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

เทศบาล นครภูเก็ตได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกับหอเตือนภัยแห่งอื่นในจังหวัดภูเก็ต โดยทำการจำลองเหตุการณ์เหมือนจริงในสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 8.8 ริกเตอร์และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลจากทุกส่วนราชการร่วมประจำศูนย์ฯ มีประชาชนผู้อพยพจาก ชุมชนกอไผ่ ชุมชนแสนสุข ซอยสะพานหิน ร้านค้าปลายแหลมสะพานหิน และบ้านพักพนักงานปลายแหลมสะพานหินเข้าร่วมจำนวน 420 คน โดยใช้วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) เป็นจุดรองรับผู้อพยพ มีการฝึกซ้อมอพยพช่วยเหลือประชาชนให้ได้เดินทางมาถึงจุดรองรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากสถานการณ์สมมติ และสรุปสถานการณ์ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับทราบ จนกระทั่งเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้การฝึกซ้อมฯ ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนดทุกประการ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.