ภูเก็ตเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน เส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง รูปแบบรถไฟรางเบา งบลงทุน 23,000 ล้านบาท

ภูเก็ตเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน เส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง รูปแบบรถไฟรางเบา งบลงทุน 23,000 ล้านบาท

 

ภูเก็ตเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน  เส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง รูปแบบรถไฟรางเบา งบลงทุน 23,000 ล้านบาท
วันนี้ (23 ธ.ค.57) ที่ห้องประชุมเรือใบ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม

นายกนก เข็มนาค ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา ถึงขั้นออกแบบรายละเอียด ซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ โดยที่เรากำหนดส่งงานให้กับทาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ในวันที่ 5 ม.ค.2558

จากการศึกษาสำรวจ สรุปออกมาเป็นรถไฟรางเบาหรือระบบรถราง จะวิ่งบนบกทั้งหมด บนพื้นที่ผิวดินมาตามเกาะกลาง ของถนนสาย 402 เริ่มตั้งแต่ท่านุ่น จ.พังงา มาถึงสนามบินภูเก็ต เข้า อ.ถลาง อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ถึงแยกบางคู เข้าถนนหน้าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ไปวงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวขวาที่สวนสาธารณะสะพานหิน ไปตามถนนสะพานมหาชนก แล้วไปถนนผ่านป่าชายเลนที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน และไปเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหน้าโรงเรียนดาวรุ่ง ไปตามถนนเจ้าฟ้าตะวันออก จนสิ้นสุดที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จะเป็นโครงการที่เป็นรางเบาทั้งหมด ซึ่งบางส่วนเราสามารถใช้พื้นที่เกาะกลางถนน ของสาย 402 ได้

บางช่วงที่เข้ามาในเขตเมืองภูเก็ต จะมีข้อจำกัดเรื่องทางแคบ อาจมีความจำเป็นต้องปิดถนนในบางช่วง โดยที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของจราจรใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเราก็คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง โดยเฉพาะบนถนนภูเก็ต เนื่องจากเป็นเขตเมืองเก่า เราก็มีแนวคิดที่จะใช้รถไฟฟ้าเส้นนี้เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว กับเรื่อง walking street และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ในช่วงนั้น ก็จะปิดถนน และอาจจะให้เจ้าของอาคารต่างๆ เข้าสามารถเข้าออกได้ในบางช่วงเวลา ที่ไม่มีการเดินรถ

“คงต้องขอให้ท่านคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้ อย่างต่างประเทศ ในเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ฝั่งยุโรป ก็จะเห็นว่ารถไฟฟ้าพวกนี้ ได้วิ่งอยู่ในเขตเมือง ทั้งนั้น และเราก็จะไม่มีโครงสร้างที่เป็นตัวเกี่ยวสายไฟข้างบนในเขตเมือง” นายกนก กล่าวและว่า

แต่อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบโครงการนี้ เราได้คำนึงถึงเรื่องของผู้ใช้บริการในกลุ่มประชาชน ซึ่งอยากให้เส้นนี้ได้ประโยชน์ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชน และเราได้คำนึงถึงนักเรียนเป็นหลัก เพราะแต่ล่ะเส้นทางผ่านสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต บางเหนียว หอสมุดประชาชน และคนที่จะมาออกกำลังกายที่สะพานหินด้วย ต้องคำนึงถึงความสะดวกของนักเรียนที่จะเดินทางจากต่างอำเภอ ซึ่งได้ประสานกับเทศบาลนครภูเก็ตในการทำจุดจอดรถด้วย

ในส่วนของงบลงทุนโครงการฯ ประมาณ 23,000 ล้านบาท ส่วนรูปแบบการลงทุน ต้องดูว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจในการลงทุน ขอสัมปทานจากเราไปดำเนินการ จะคล้ายบีทีเอส หรือว่าเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ส่วนการประชุมโครงการฯ ครั้งต่อไป นายกนก กล่าวว่า สำหรับการประชุมโครงการฯ ดังกล่าว ครั้งต่อไป เราจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 6 ม.ค.2558 ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จะเป็นการประชุมใหญ่ รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 สำหรับผลการศึกษาโครงการฯ โดยจะเรียนเชิญภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองภูเก็ต ให้มาช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ซึ่งจากการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มองเห็นอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วย นายกนก กล่าวในที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.