ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ

ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ

ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ เน้นเรียนรู้ พัฒนาการตอบสนอง จัดการภัยพิบัติ
ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ เน้นเรียนรู้ พัฒนาการตอบสนอง จัดการภัยพิบัติ

วันที่ 9 มิ.ย.58 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 ซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอพยพหนีภัย และเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง ๆ ณ บริเวณถนนบางลา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า ด้วยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตนในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหลบภัยสึนามิขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ประกอบกับทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้และเกิดทักษะในการอพยพไปยังจุดปลอดภัย ตลอดจนยังเป็นการ
บูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ปัจจุบันหาดป่าตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภัยสึนามิ และวิธีการซ้อมแผนอพยพผู้คน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของทางราชการต่างๆ สามารถอพยพตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่เกิดการตระหนกตกใจสามารถไปถึงจุดปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 หาดป่าตองเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ เทศบาลป่าตองจึงได้แบ่งพื้นที่อพยพหลบภัยสึนามิออกเป็น 7 โซน และสถานที่รองรับผู้อพยพ จำนวน 13 แห่ง ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้กำหนดใช้โซนที่ 5 ตั้งแต่บริเวณซอยบางลาไปถึงซอยเก็บทรัพย์ เป็นพื้นที่ฝึกซ้อม และกำหนดให้ลานบางลาเป็นกองอำนวยการ ใช้ถนนบางลาเป็นเส้นทางอพยพ และใช้ลานจอดรถศูนย์การค้าจังซีลอนเป็นจุดปลอดภัย

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในทะเลเมื่อวันที่ 6 พ.ค.2558 เวลา 04:18 น. บริเวณตอนใต้ของเกาะยาว จังหวัดพังงา ทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนทั่วบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงาและจังหวัดกระบี่ และในคืนวันเดียวกันได้เกิดเหตุแผ่นดินไปวขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลา 00.25 ซึ่งรับรู้ทั้ง 3 จังหวัดฝั่งอันดามันเช่นกัน วันนี้ภาครัฐจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการตอบสนอง และการบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลเมืองป่าตองเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงพัฒนาต่อยอดกระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ โดยดำเนินการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ทักษะและความชำนาญในการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการสั่งการการบัญชาการให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานกูชีพกู้ภัย รวมทั้งการทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฎิบัติจริง ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยอีกต่อไป ตนเชื่อมั่นว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้รับในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย นายนิสิต กล่าวในที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.