อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งจังหวัดภูเก็ต แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการจราจรสูงขึ้นตามไปด้วย จนทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการจราจรติดขัดและมีแนวโน้มจะเพิ่มรุนแรง การพัฒนาขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูเก็ตและส่งเสริมการท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ ในการประชุมได้มีการติดตามผลความก้าวหน้า

  • โครงการก่อสร้างเส้นทางสายพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง
  • โครงการลงเรือ-ขึ้นเครื่อง
  • โครงการ PYCC
  • โครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่สาคู-เกาะแก้ว
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
  • โครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก
  • โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.