พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุล และผู้แทนการค้า

พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุล และผู้แทนการค้า

พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุลและผู้แทนด้านการค้า การลงทุน
พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุลและผู้แทนด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมกงสุลและผู้แทนต่างประเทศ กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตัวแทนกงสุล ผู้แทนต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิสิต กล่าวถึงการจัดโครงการประชุมสัมมนากงสุลและผู้แทนต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558ว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นพลเมืองของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้น เร่งรัดให้ได้มีการจัดการกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ  ทั้งนี้ทางจังหวัดได้แจ้งความคืบหน้านโยบายการบริหารจัดการชายหาดสาธารณะของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่1 การจัดระเบียบชายหาด

ระยะที่2 การดำเนินการบริหารจัดการหาด

ระยะที่3 การสถาปนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้น

ด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทาง ททท.มีแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการจัดประชุมนิทรรศการในประเทศ ขณะที่การรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายนที่ผ่านมา ภูเก็ตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 58 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  ส่วนแผนการเตรียมความพร้อมนโยบายป้องภัยพิบัติได้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย

สำหรับการติดตามความคืบหน้าประกอบด้วยความคืบหน้าการก่อสร้างขยายท่าอากาศยานภูเก็ต ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงข่ายถนนและอุโมงค์

  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกไทนาน ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วและเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 650 ล้านบาท
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกโลตัส ปัจจุบันผลดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 50 % โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 850 ล้านบาท
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดบางคู  อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใช้งบประมาณก่อสร้าง 750 ล้านบาน
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางแยกห้าแยกฉลอง อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใช้งบในการก่อสร้าง 680 ล้านบาท

ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนสายท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง อยู่ในขั้นศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการปรับรูปแบบให้เหมาะสม เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเห็นชอบในเรื่องรูปแบบของการลงทุนต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152880968049576.1073742093.46585549575]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.