งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ 26-28 ธันวาคมนี้

นายสมัคร สำเภารัตน์ รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงานเมาลิดกลางประเทศไทย ปีฮิจเราะห์ศักราช 1430 เปิดเผยว่า งานเมาลิดกลาง เป็นงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด  ซอลลอลลอฮุ อาลัยฮิวาซัลลัม ซึ่งจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด  และมุสลิมทั่วราชอาณาจักร ร่วมกันจัดขึ้นเป็นส่วนกลาง ร่วมกันจัดงานมาแล้วกว่า 30 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานซึ่งนอกจากจะเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)  ศึกษา และเผยแพร่พระจริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม ระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกรวมถึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดทดสอบผู้อ่านอัลกุรอ่าน ในการเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมทดสอบในระดับนานาชาติและสนับสนุนโครงการรัฐบาล อันไม่ขัดกับหลักศาสนา นอกจากนี้ในการจัดงานปีนี้ยังมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือเพื่อสนับสนุน และทำนุบำรุงมัสยิดในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอแสดงผลงานทางวิชาการ การสรรหา การทดสอบความสามารถของเยาวชน การประกวดกอรี และการจำหน่ายผลผลิตและอาหารของมุสลิม

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปีฮิจเราะห์ศักราช 1430 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2552 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันเสาร์ที่  26 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.