ภูเก็ตเจ้าภาพงานวิชาการทันตกรรมป้องกันระดับโลกครั้งที่9 วันที่ 7-10 กันยายนนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 52 ที่โรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ต สมาคมนักวิจัยทันตแพทย์นานาชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์แพทย์นานาชาติ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการทันตกรรมป้องกันระดับโลก ครั้งที่ 9 (9th  world Congress on Preventive Dentistry, WCPD) ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย. 52

นางสาววราภรณ์  จิรพงษา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางหลักต่อนานา ชาติ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ นวัตกรรมและสร้างกระแสการรับรู้ งานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานในเวทีนานาชาติ

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมนักวิชัยทันตแพทย์นานาชาติ IADR สมาชิกสหพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติและวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ เข้าร่วม 400 คนและทันตแพทย์นักวิจัยจากประเทศไทย 100 คน อย่างไรก็ตาม การประชุมวิชาการทันตกรรมป้องกันระดับโลกครั้งที่ 9 นอกจากจะได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วม มือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญประเทศไทย  จังหวัดภูเก็ต จะได้เผยแพร่ความสวยงามด้านการท่องเที่ยว ่สนใจและสามารถนำไปป รวมถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.