ระดมสมองออกแบบอุทยานประวัติศาสตร์เมืองถลาง ด้วยงบกว่า 300 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 52 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นางสาวอัจจิมา  หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นายกำพล  สกุลจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอถลาง ได้เชิญสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ตและจากทั่วประเทศกว่า 40 ราย นำโดยนายเมธา  ฉายา กุล เพื่อระดมความคิดการออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมือง ถลาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอนุสรณ์ถลางชนะศึก ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

นางสาวอัจจิมา  กล่าว ว่า การระดมสถาปนิกในครั้งนี้ เนื่องจากว่ากลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอถลาง ซึ่งได้ริเริ่มมาเป็นเวลานานว่าทำอย่างไรจะหางบประมาณ ก็ได้มีการทำแผนออกแบบมาเพื่อหางบประมาณสร้างอนุสาวรีย์ในพื้นที่ 96 ไร่ของโคกชนะพม่า ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง ปัจจุบันเรียกว่า อุทยานประวัติศาสตร์ถลาง ซึ่งขณะนี้มีสถาปนิกจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสภาวัฒนธรรมถลาง พิพิธภัณฑ์ถลางก็ได้ระดมสถาปนิกจากทั่วประเทศไทย 40 กว่าราย มาช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ในพื้นที่ตรงนี้ไว้ เพื่อเชิดชูเกียรติท่านย่านที่ท่านได้กู้แผ่นดินนี้เอาไว้ให้เราลูกหลานชาว ภูเก็ต และวันนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สำคัญในอนาคต น่าจะเป็นประตูสู่เอเชียใต้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต ส่วนรูปแบบที่คุยกันไว้ ได้ให้สถาปนิกระดมสมองกัน และได้มีการกำหนดพื้นที่ 96 ไร่ว่า หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ เราได้ศึกษากันมาตั้งแต่กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์ สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอ้วน  สุระกุล ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก และเป็นการสืบรอยต่อมาเรื่อย ๆ โดยยึกหลักฐานประวัติศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน จึงได้มีการคิดต่อยอดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งสำคัญ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนงบประมาณได้มีการประเมินในส่วนพิพิธภัณฑ์ประมาณ 200-300 ล้านบาท และจะมีการทำอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริง คนเข้าไปเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตจริงด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.