คกก.ป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน เห็นชอบออกโฉนดที่ดินพื้นที่ อ.ถลาง 2 แปลง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมที่ดินส่วนแยกอำเภอถลาง นายสมิทธิ์  ปาล วัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนโดยมีนายไพฑูรย์  เลิศไกร ที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์  สันติอมรทัต ที่ดินส่วนแยกอำเภอถลาง พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในวันนี้ (4 ก.ย. 52) ได้มีการพิจารณาขอออกโฉนด จำนวน 2 ราย ประกอบรายการของนายอภิชาติ  ศรีเลิศชลาลัย นส.3 เลขที่ 143 ม. 6 ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เนื้อที่ 18 ไร่เศษ และการขอออกโฉนดที่ดินรายนายวิสุทธิ์  จินดาพง หลักฐาน นส.3 เลขที่ 6 ม. 3 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง เนื้อที่ 25 ไร่เศษ

ทั้ง นี้ปรากฎว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกับหลัก ฐาน นส.3 ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินและไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วม กัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.