ปลัดอาวุโส อ.ถลาง ยืนยันไม่มีปัญหาการทุจริตในโครงการชุมชนพอเพียงในเขตพื้นที่ถลาง

นายอุดม ศิริพฤกษ์พงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2552ตาม ความคิดเห็นนั้นทางอำเภอเป็นเหมือนไปรษณีย์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงการไป สู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โครงการ ไม่ได้ไปชี้นำโครงการใด เมื่อชุมชนมีความต้องการ มีการทำประชาคม ส่วนใหญ่เห็นด้วย การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะผ่านโครง การไปให้ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติโครงการสำหรับในช่วงที่ผ่านมา เมื่อส่งรายงานโครงการต่างๆไปแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนกลางยังไม่ได้แจ้ง เหตุผลที่ไม่ได้อนุมัติให้ทราบ และการรายงานทางระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของชุมชน 6 แห่งหายไป หรือข้อมูลไม่ผ่านเข้าสู่ระบบ ในขณะที่ บางโครงการ ทางชุมชน สามารถแจ้งอำเภอว่าส่วน กลาง อนุมัติแล้ว ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารต่อไป

ปลัดอาวุโส อำเภอถลางกล่าวว่าชุมชน ทั้ง 6 แห่งของอำเภอถลาง มีความต้องการตามข้อเสนอในโครงการ เช่น ชุมชนเกาะนาคา ไม่มีกระแสไฟฟ้า ใช้ จึงต้องการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไปติดตั้งบริเวณ ท่าเทียบเรือ และชุมชนบ้านคอเอน มีความต้องการในลักษณะเดียวกันที่หรือมัสยิด และ มีการทำประชาคมเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดี เมื่อมีการเสนอข่าวผ่านทางสื่อสารมวลชนต่างๆ และระบุว่ามีการทุจริตในชุมชนต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และแหล่งข่าวยังอ้างว่า มีการทุจริต 3 ชุมชน ในอำเภอถลางคือ ชุมชนเชิงทะเล หมากปรก และชุมชนบ้านหยิดส่งผลให้ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่กล้าที่จะดำเนินการใดๆต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ ทางอำเภอถลาง เข้าไปตรวจสอบในชุมชนทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีข้อมูล พยาน หลักฐาน ใบเสร็จ รับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน และยืนยันว่าไม่มีหัวคะแนนและนักการเมืองเข้าไปชี้นำแน่นอน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.