อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติอุทยานราชภักดิ์ หาดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติอุทยานราชภักดิ์ หาดสุรินทร์ โดย นายโชคดี  อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดระเบียบชายหาดตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ตาม Road Map 4 ระยะ (ระยะที่ 1 บังคับใช้กฎหมาย ระยะที่ 2 การกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ ระยะที่ 3 การจัดระเบียบชายหาด ระยะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน) โดยได้ดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่หาด จำนวน 50 หาด ในจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งประเภทหาดออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. หาดเทิดพระเกียรติ
  2. หาดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. หาดจัดระเบียบ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการตาม Road Map มาถึงระยะสุดท้ายแล้ว

สำหรับหาดเทิดพระเกียรตินั้น จังหวัดได้เตรียมการที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานราชภักดิ์หาดสุรินทร์ ซึ่งจะมีการพัฒนาหลายด้านในอนาคต คือ

  1. สวนพฤกษศาสตร์
  2. โครงการพระราชดำริ 76 จังหวัด
  3. กีฬาทางโปรด (พิพิธภัณฑ์เรือใบ)
  4. พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจในจังหวัดภูเก็ต
  5. การฟื้นฟูพลับพลา-ที่ประทับ
  6. พิพิธภัณฑ์หรือพระราชานุสาวรีย์มหาราชทุกพระองค์ ฯลฯ

ดังนั้น จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าวในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแสดงพลัง ในการประกาศเจตนารมณ์ในการพิทักษ์รักษาหาดไว้ให้สำหรับอนุชนรุ่นหลัง โดยภายงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดนิทรรศการเรือใบ การแข่งขันกีฬาทางน้ำ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านสะท้อนวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ในอดีตของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต  ได้รับผิดชอบฝ่ายมหรสพและการแสดง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.