ศรีสุนทร จัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ศรีสุนทร จัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ศรีสุนทร จัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันนี้ (12/7/56) หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคการระบาดของไข้เลือดออก มีนางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ศรีสุนทร และ รพ.สต.บ้านม่าหนิก เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลศรีสุนทรและพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าเนื่องจากในขณะนี้ไข้เลือกออกกำลังระบาดในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรและพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงร่วมกับ รพ.สต.ศรีสุนทร และ รพ.สต.บ้านม่าหนิก อสม.ตำบลศรีสุนทรและพี่น้องชาวตำบลศรีสุนทรออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุก พื้นที่ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน โดยฉีดหมอกควัน และแจกทรายอะเบตให้แก่ชาวบ้าน นำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกันทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพร้อมใจกันออกไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ไม่ให้เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน บ้านเรือนประชาชนทุกหลังคาเรือน นำแผ่นพับ ทรายอะเบทไปแจกจ่ายและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปพ่นหมอกควันให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากจะตัดวงจรการเกิดโรคแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.