ศรีสุนทรจัดกิจกรรมไหว้ครู

ศรีสุนทรจัดกิจกรรมไหว้ครู

ศรีสุนทรจัดกิจกรรมไหว้ครู

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(20/6/56) บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขุมน้ำบางมะรวน นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในการจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทรและโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร มีนายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทรและสมาชิกสภาเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนรำลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ทำหน้าที่สั่งสอนให้ศิษย์ได้รู้วิชาและรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์กับศิษย์และร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้กิจกรรมดั่งกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อีกด้วย

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.