ประชุมขับเคลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

ประชุมขับเคลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028-Phuket, Thailand ครั้งที่ 2/2565 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องเมโทรโพล แกรนด์ภูเก็ต บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 – Phuket Thailand จังหวัดภูเก็ต ในการมาสำรวจพื้นที่เชิงลึก (Enquiry Mission) ของคณะกรรมการ BIE ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการ BIE 9 ท่าน จาก 5 ประเทศ เดินทางมาสำรวจพื้นที่การจัดงาน (Enquiry Mission) บริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการยกยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขนาด 141 ไร่ (22.56 เฮกตาร์) ที่ประเทศไทยเสนอเป็นพื้นที่จัดงาน

โดยภาพรวม คณะกรรมการ BIE เห็นว่าประเทศไทยเตรียมความพร้อมได้ดี สามารถตอบข้อซักถามได้ในทุกประเด็น และมีความยืดหยุ่นในการนำความเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงการ เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานอย่างดีที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.