ต่างชาติแห่ลงทุนภาคใต้ตอนบน กว่า 20 โครงการ

นางวนิดา ใหม่กิจเหมา ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เปิดเผยถึงผลสรุปภาวการณ์ลงทุนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนช่วงเดือนมกราคม-กรกฏาคม 2552 ว่า มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 24 โครงการ เงินลงทุน 4,128 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2551 แล้วจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 เงินลงทุนลดลงร้อยละ 66.58 ส่วนการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.34

เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัว นักลงทุนไทยไม่มีความเคลื่อนไหวในการลงทุนมากนัก ในทางกลับกันกลับยังมีความเคลื่อนไหวจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ยังสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย สุราษฏร์ธานี,กระบี่,ภูเก็ต,ชุมพร,พังงา,นครศรีธรรมราช,ระนอง อย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมหลายแขนง เหตุที่กลุ่มทุนข้ามชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอน บนเป็นเพราะปัจจัยทางทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.