เข้มป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเลช่วงสงกรานต์

เข้มป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเลช่วงสงกรานต์

ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ
ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ

นายสัญญธวัชช์  ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยในการแถลงข่าวตามโครงการ ผวจ. พบสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58 ว่า จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 2558 รวม 7 วัน ปฏิบัติการเข้มข้น ตั้งเป้าลดจำนวนสถิติครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ สถิติจำนวนผุ้เสียชีวิตและสถิติจำนวนผุ้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในปี 2557 รวมถึงตั้งเป้าลดสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ด้วย ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่พยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กำหนดมาตรการเน้นหนักขึ้น ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ใน 3 มาตรการ ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการคือ

1) มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง เช่น กฎหมายจราจรให้บังคับใช้ตามมาตรรา 1ร. (ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด , 2ส. (ขับรถย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร) , 3ข. (ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แซงในที่คับขัน) , 4ม. (เมาสุรา, ไม่สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ) รวมถึงใช้ พรบ.จราจรทางบก และกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กฎหมายสถานบริการ

2) มาตราด้านสังคมและชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน จัดให้มีการตั้งจุดสกัดประจำชุมชนเพื่อตรวจตรา ตลอดจนให้มีการหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และให้มีรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกิดตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เล่นน้ำใน Zoning  พื้นที่สงกรานต์

3) มาตรการด้านการบริหารจัดการ ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงซักซ้อมความพร้อมของหน่วยกู้ภัยทั้งระบบ ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลยึดถือตามรธปแบบ “ทะเลพัทยา” เป็นโมเดลในการป้องกันอุบัติภัย

ขณะที่นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง/จัดกินกรรมงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยใช้กฎเหล็กเล่นน้ำสงกรานต์ 8 ข้อ ได้แก่ แต่งไทย ใช้ขันรดน้ำ ห้ามเล่นแป้ง+โฟม ห้ามซิ่งสาดน้ำ-เปิดเพลงดัง-แดนซ์โชว์สยิว รวมถึงการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2541โดยเฉพาะในถนนสายหลัก อำเภอเมือง ได้แก่ หน้าบริษัทอีซูซุเกาะแก้ว แยกอันดาบุรี  หน้าเทศบาลตำบลวิชิต โรงแรมรามาด้า , อำเภอกะทู้ได้แก่ สี่แยกป่าตองฮิลล์ หน้าห้างบิ๊กซี ม. 3 กมลา และอำเภอถลาง ได้แก่บริเวณป้อมยามท่าเรือ หน้าเทศบาลตำบลเชิงทะเลและด่านตรวจภูเก็ต

ด้านนายธีรยุทธ์  ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถและสถานตรวจสภาพรถเอกชนจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้  เดินทางปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2558 โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี ตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณฟรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้รถตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถก่อนนำรถไปใช้งาน อีกทั้งเพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์และเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการในการออกตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ ณ บริเวณทางขึ้นเขาป่าตองและออกตรวจจับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ขับเร็วเกินกว่าอัตราที่กฏหมายกำหนดและไม่เดินรถชิดขอบทางด้านซ้ายระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 58 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.