ราชภัฏภูเก็ต เปิดตัว Soft Opening วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

ราชภัฏภูเก็ต เปิดตัว Soft Opening วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

 

ราชภัฏภูเก็ต เปิดตัว Soft Opening วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด Soft Opening ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานานชาติ คณะอาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผศ.ดร.อรไท กล่าว่า การจัดงานเปิดตัว Soft Opening ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในใหม่ในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้การผลักดันของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและบริการของประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียนร่วมพัฒนาอย่างมั่นคงและมีมาตรฐานสากล” โยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจะเน้นหลักสูตร 2 ภาษา ประกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาร่วม ที่เน้นการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติจริงให้ได้มาตรฐานสากล

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.