เข้มความปลอดภัย พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ ช่วงสงกรานต์

เข้มความปลอดภัย พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ ช่วงสงกรานต์

ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ
ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำหนด 9 โซนนิ่งเล่นน้ำ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 โดยมี

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นาวาเอกบวร  พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต  ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นายสัญญธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระในการประชุม ประธานแจ้งถึง มติ ครม. กฎเข้ม รับสงกรานต์ 2558 รณรงค์ใช้ขันเล่นน้ำตามประเพณี ประกอบด้วย

 1. การแต่งการให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ่าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก
 2. การห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์
 3. การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม
 4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม
 5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์
 6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดง หรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หากมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย
 7. ให้มีการกำหนดเวลาเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล พร้อมทั้งกำหนดมาตาการต่างๆที่เน้นหนัก มาตรการด้านบังคับใช้กฎหมาย การปรับแผนการตั้งจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง-จุดบริการ ของ อปท. รวมทั้งขอให้มูลนิธิกุศลธรรมและอปท.
 8. สนับสนุนรถเปิดไฟวาบเป็นระยะ ตลอดเส้นทางการจราจร (โดยเฉพาะถนนเทพกระษัตรี) เพื่อป้องปรามการใช้ความเร็วสูงมาตรการด้านวิศวกรรมจราจร การตรวจสภาพถนน เร่งรัดซ่อมแซมจุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยกมาตรการด้านประชาสัมพันธ์
 9. จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการประชาสัมพันธ์ผ่านทีวีเคบิล มาตรการด้านการแพทย์และฉุกเฉินและการกู้ชีพ
 10. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การซักซ้อมปฏิบัติ และการลงพื้นที่ตรวจแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล
 11. การตรวจความพร้อมของเรือ ไม่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก ความพร้อมของชูชีพที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ลูกเรือทุกคนใส่ชูชีพทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงระบบสื่อสารของเรือ เป็นต้น

ทั้งนี้ได้กำหนดโซนนิ่งในการเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน หาดกะตะ-กะรน สวนสาธารณะโลมา ป่าตอง บางลา สวนสาธารณะกมลา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ไลม์ไลท์ อเวนิว เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.