อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวโครงการมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล “กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า” ณ ห้อง Metropole Grand Phuket ชั้น 3 โรงแรม Courtyard by Marriott Phuket Town อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3 นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6 นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1 นางจริยา เจริญจิระตระกูล และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต นายโอภาส ชอบดี และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำเอาอัตลักษณ์ด้านอาหารทะเลมาเป็นสื่อในการนำเสนอท่องเที่ยว สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าและบริการ จังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล “กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน)

โดยภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 60 ร้าน พบกับกิจกรรมถ่ายรูปสุดว้าวกับโชว์ มินิ แอร์ บอลลูน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปทั้ง 3 วัน, มีจุด Landmark สัตว์โลกใต้ทะเล , จุดถ่ายภาพแสงเงา การแสดงคอนเสิร์ต จากวงลาบานูน วงพัทลุง ศิลปินต่างๆ และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมงานหรอย ริม เล “กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ Covid Free Setting”

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีศักยภาพสูง และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาล แต่ด้วยปัจจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มระหว่างปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องพึ่งพารายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ดีขึ้นต่อเนื่อง นับตั้งแต่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิกระบบ Test & Go และเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

จังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต จึงได้เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นนี้ โดยจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายกระตุ้นเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจ ฐานรากตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.