โรตารีภูเก็ตปล่อยขบวนน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

โรตารีภูเก็ตปล่อยขบวนน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

ตามที่ทางสโมสรโรตารีในภูเก็ตทั้งหมดจำนวน 6 แห่ง ได้จัดทำโครงการบริจาคน้ำดื่มจำนวน1ล้านขวดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของประเทศเทศ ล่าสุด เวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ย.2554 นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับนายกสโมสรโรตีทั้ง6แห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังซีลอน และสโมสรโรตีภูเก็ตเซ้าท์ และสมาชิกได้ร่วมกับปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยตามโครงการ “1ล้านขวด น้ำดื่มโรตี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554”

การผนึกพลังของเหล่าโรตีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่ได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่ผู้คนและประเทศชาติร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา ช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงที่สำคัญที่ที่เราคนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ขณะที่หลายๆฝ่ายได้ผนึกกำลังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และเป็นที่น่ายินดีและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่โรแทเรียนในประเทศไทยได้แสดงออกถึงความเสียใจและห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยได้ช่วยกันบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ และออกเดินทางไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาค 3330

จากการสำรวจพบว่า ขณะนี้ไม่สามารถหาซื้อน้ำดื่มในกรุงเทพได้ เพราะประชาชนแห่ซื้อน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคและโรงงานที่ผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่ 8 แห่ง ถูกน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียง2โรงที่ยังผลิตได้อยู่ ดังนั้นภาวะน้ำท่วมและขังในพื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งการประปานครหลวงมีปัญหาการผลิตน้ำที่ได้คุณภาพเหมือนก่อนน้ำท่วมก็จะยิ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่มเป็นอย่างยิ่ง

ทางสโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังซีลอน และสโมสรโรตีภูเก็ตเซ้าท์ จึได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำดื่มได้1ล้านขวดภายในเวลา1เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-30 พ.ย.2554 เพื่อกระจายไปยังผู้ประสบภัยและองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ อาทิ 1.เครือข่ายสโมสรโรตารี90สโมสรในกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง และเกือบ 300 สโมสรทั่วประเทศหรือ 4 ภาคโรตารีของประเทศไทย 2. สภากาชาดไทย 3. มูลนิธิ พอ.สว. 4. มูลนิธชัยพัฒนา 5. กองทัพไทย 6. สถานีโทรทัศน์ 7. เครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ร้องขอ 8. ศูนย์พักพิงอพยพต่างๆ

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.