จ.ภูเก็ตประกาศผลโรงเรียนดีเด่น ตามโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2552

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและสมควรได้รับการยกย่อง ชื่นชม ให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ

นายองอาจ  ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2552   เพื่อมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและสมควรได้รับการยกย่อง ชื่นชม ให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน  แบ่งการประกวดออกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ซึ่งในระดับจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  ได้รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน

ผลการประกวดปรากฏว่าระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1  ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท  รางวัลที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท  รางวัลที่ 3  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1  ได้แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.