นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าลานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมบันทึกเทปกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจต่อไปด้วย
นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช

นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช

นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.