ประมงภูเก็ตร่วมกับ ทต.ราไวย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว

ประมงภูเก็ตร่วมกับ ทต.ราไวย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว

ประมงภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ประมงภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธ.ค.58 ณ บริเวณหนองน้ำในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช โดยมี พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายพิษณุ นาอนันท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลราไวย์ เข้าร่วม

นายพิษณุ นาอนันต์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรมประมงมีความประสงค์ให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานกรมประมงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯเป็นประจำทุกปี ทางประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาราช เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณหนองน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณนี้ให้มีความอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณหนองน้ำในหานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการประสานความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี และรวมพลังกันระหว่างกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปในการประกอบกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้เป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งให้การสนับสนุน นอกจากนั้นยังมีการทำความสะอาดที่บริเวณหนองน้ำในหานและชายหาดในหานอีกด้วย

ประมงภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติhttp://news.phuketindex.com/government/rawai-naiharn-228112.html

Posted by Phuket Journal on Thursday, December 3, 2015

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.