ทต.ราไวย์ สรุปผลการดำเนินงาน ราไวย์โมเดล

ทต.ราไวย์ สรุปผลการดำเนินงาน ราไวย์โมเดล

บาลตำบลราไวย์สรุปผลการดำเนินงานการกำหนดแนวทางในอนาคตโครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้”ราไวย์โมเดล”
บาลตำบลราไวย์สรุปผลการดำเนินงานการกำหนดแนวทางในอนาคตโครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้”ราไวย์โมเดล”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่เทศบาลตำบลราไวย  นาย  ประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในอนาคตโครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้  โดยมี รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  นาย อรุณ  โสฬส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือในเรื่องของการดำเนินโครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้  ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการศึกษาและได้มีการนำมาเสนอแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่อื่นตามแนวทาง”ราไวย์โมเดล”ต่อไป

เทศบาลตำบลราไวย์สรุปผลการดำเนินงานการกำหนดแนวทางในอนาคตโครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้”ราไวย์โมเดล”http://news.phuketindex.com/government/rawai-model-228229.html

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 15, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.