จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559

จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เตรียม จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เตรียม จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 21  มี.ค. 59  ที่ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม นายพิสิษฐุ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสเทือน มุขดี ประธานสภาวัฒธรรม ต.ราไวย์ นายอภินันท์ โตวรรณเกษุม กรรมการสภาวัฒนธรรม ต.ราไวย์ เข้าร่วมประชุม“วิถีราไวย์” โดยมี นายสเทือน มุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ นายอภินันท์ โตวรรณเกษม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอรุณ กล่าวว่า เนื่องจากในท้องถิ่นตำบลราไวย์ มีความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบสานเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่ลูกหลานชาวตำบลราไวย์ ทางเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาของท้องถิ่นจึงได้กำหนดการจัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์” โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. – 21.00 น. และปัจจุบันนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจทำให้ถูกครอบครองและส่งไปตามกระแสจนลืมความเป็นตัวตน ความเป็นชุมชนดั้งเดิม ความเป็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดไว้ สภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลราไวย์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงภาวะจิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้หันกลับมาสนใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลราไวย์ เพื่อจะกระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีความรู้และได้รับประสบการณ์ เกิดจากการเรียนรู้ รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป”

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เตรียม จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559http://news.phuketindex.com/government/rawai-life-229062.html

Posted by Phuket Journal on Tuesday, March 22, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.