ทต.ราไวย์ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญชุมชนชาวไทยใหม่

ประเพณีลอยเรือ ของชาวไทยใหม่ ต.ราไวย์
ประเพณีลอยเรือ ของชาวไทยใหม่ ต.ราไวย์

วันนี้ ที่บริเวณหมู่บ้านชุมชนไทยใหม่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญชุมชนชาวไทยใหม่ ประจำปี 2552 โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในชุมชนไทยใหม่เข้าร่วม นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวถึงการจัดงานฯว่า ด้วยชุมชนชาวไทยใหม่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเลอูรักลาโว้ยและมอแกนดั้ง เดิมของภูเก็ต ที่ได้มาตั้งรกรากอยู่เป็นเวลาร่วม 100 ปี โดยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถือปฎิบัติสืบทอดกันมาต่อ

เนื่องจากทางเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับชุมชนจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญชุมชนชาวไทยใหม่ เพื่อสนับสนุนและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยใหม่ไว้ตลอดไป สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชน ที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดทำบุญชุมชนตามความเชื่อที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา ได้แก่ การเวียนโอ่งน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น มวยทะเล แข่งเรือพาย ชักเย่อ ฟุตบอล 7 คน เกมส์จับเป็ด เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน เช่น รองเง็ง รำวงและดนตรี เป็นต้น

Related Post

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

ทางโรงแรมเผยแนวคิดสำหรับการสร้างอนาคตที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงโครงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการกำจัดเศษอาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.