‘ทบ.รัษฎา’ จัดประเพณีลอยเรือชาวไทยใหม่ ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลรัษฎาเมื่อเวลา 10.20 น. วันนี้ (22 ต.ค. 53)  ที่ศาลาหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเชาวเลิศ จิตต์จำนง รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยเรือ ชาวไทยใหม่ โดยมีนางจันทร์ทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นางจันทร์ทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวว่า การจัดงานลอยเรือของชาวไทยใหม่ หรือที่เรียกว่า “ชาวเล” แต่ชาวเลจะเรียกตัวเองว่า โมเก็น (moken) เป็นการเรียกชาวเลหรือชาวไทยใหม่ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลถือเป็นความเชื่อในการลอยบาปสะเดาะเคราะห์ เป็นการเสี่ยงทายในอาชีพว่าจะเจริญก้าวหน้าหรือขาดแคลน การประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลจะทำกันปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเดือน 6 และเดือน 11 ซึ่งชาวเลหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก จะมีการประกอบพิธีแห่เรือและงานรื่นเริง มีการตีกลองรำมะนา ร้องเพลงและร่ายรำ “รองเง็ง” ซึ่งเป็นศิลปะการระที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเล ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางคืนของวันขึ้น 14 ค่ำ ส่วนวันขึ้น 15 ค่ำ จะประกอบพิธีลอยเรือ ในเวลาประมาณ 05.00 น. หลังจากนั้นก็จะทำพิธีปักไม้ค้อ หรือที่ชาวเลเรียกว่า “กายูพาดั๊ก” ที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันผีร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในหมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปปักไว้รอบหมู่บ้านทั้ง 7 ทิศ

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยเรือ ชาวไทยใหม่ ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2553 โดยเทศบาลตำบลรัษฎา ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยเรือของชุมชนชาวไทยใหม่แหลมตุ๊กแกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.