คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต จัดสัมมนาการสอนภาษาแก่อาจารย์ภายในคณะ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศุภชัย แสงปัญญา คณบดีคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดการจัดสัมมนาการสอนภาษา แก่ บุคลากรภายในคณะ ณ ห้อง 3401 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 ตุลาคม 2552  โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ และเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล เป็นประธานการจัดสัมมนา

Related Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจติดตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนเทพกระษัตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจติดตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนเทพกระษัตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ

Leave a Reply