ตม. ภูเก็ตออกมาตรการเข้มแรงงานต่างด้าว

พ.ต.อ.ชนัตพล ยงบรรเจิด ผกก.ตม.ภูเก็ต กล่าวถึงการดำเนินการของด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ว่า ได้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ซึ่งได้มีการเพิ่มความเข้มในการตรวจตราการทำงานของแรงงานต่างด้าวประเภทต่างๆ ภายหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการของการขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงาน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบ และให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจะต้องทำงานตรงกับที่ได้รับอนุญาต หากสามารถดำเนินการควบคุมดูแลให้อยู่ในกฎระเบียบที่กำหนดก็จะสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อว่าขณะนี้มีแรงงานบางส่วนที่ยังแอบแฝงอยู่บาง และอาจจะมีบางรายที่มีการสวมใบอนุญาต

“ที่ผ่านมายังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของแรงงานต่างด้าวในการขึ้นทะเบียน ดังนั้นจึงอยากจะชี้แจงว่า เมื่อมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์เหมือนกับแรงงานทั่วๆ สามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทย เพียงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับทราบ รวมถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลและอื่นๆที่กฎหมายกำหนด”

อย่างไรก็ตามพ.ต.อ.ชนัตพล กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้เพิ่มความเข้มและเข้าไปตรวจตราการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ โดยเริ่มจากพื้นที่กะรน ซึ่งพบมีทั้งเนปาลและแรงงานพม่า ก็ได้นำมาตรวจสอบว่ามีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ และทำงานถูกประเภทหรือไม่ หากถูกต้องก็ปล่อยตัวกลับไป แต่ปรากฎว่าในการเข้าของเจ้าหน้าที่นั้น เมื่อไปถึงร้านค้าก็มีการปิดไฟในร้านและปิดล้อมเจ้าหน้าที่ และทราบว่าก่อนหน้านี้ชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรจังหวัดก็เคยโดนในลักษณะนี้มาแล้ว จึงอยากทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขอให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการให้นำแรงงานที่อยู่ในความดูแลมาตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่าทำถูกต้องก็ไม่มีปัญหา แต่หากพบว่าไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนก็จะได้ทำการผลักดันและส่งกลับประเทศของเขาต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.