รายงานพิเศษ : คืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานพิเศษ : คืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

คืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557)

รายละเอียดโครงการ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทอท.จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถของ ทภก. ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12.5 ล้านคนต่อปี (แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี) รองรับผู้โดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ.2561 โดยการสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้านได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็น ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

สำหรับโครงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลาประมาณ 31 เดือน (930 วัน) งบประมาณในการก่อสร้าง 5,146.7 ล้านบาท จะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี (แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคน ต่อปี) ขีดความสามารถของทางวิ่งรองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดเพิ่มขึ้นจาก 15 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด สะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มจาก 7 ชุด เป็น 11 ชุด และที่จอดรถยนต์เพิ่มจากประมาณ 500 คัน เป็นประมาณ 1,500 คัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต จากการเติบโตและขยายของผู้โดยสาร และเที่ยวบินของท่าอากาศยานภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่ 3.75 ไร่ จำนวน 7,158 ตารางเมตร

ความคืบหน้าโครงการล่าสุด (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

ภาพโครงการเมื่อแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

ขอบคุณภาพจาก Phuket international Development

ติดตามข่าวสารเชิงบวก และบทความแนวไลฟ์สไตล์ ได้ที่ www.facebook.com/phuketindex

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.