ประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

ประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 เมษายน  2558  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี  โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต   พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ จัดการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) ได้กำหนดเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีกำหนดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน2558  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.