รองอธิบดี กชส.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในการซ้อมเตือนภัยสึนามิ

เมื่อ บ่ายวันที่ 20 สิงหาคมนี้นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการเจ้าหน้าที่กรม ประชาสัมพันธ์ที่จะถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง การฝึกซ้อมการเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิประจำปี2552ที่หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในเช้าวันที่21สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10.10น.-11.30น.โดยนายสุ เทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานในการฝึกซ้อม

นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 6 จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันหรือจังหวัดตรัง พังงา กระบี่ สตูล ระนองและจังหวัดภูเก็ต  ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยสึนามิรับผิดชอบเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารทุกรูปแบบทั้งรายการ สารคดี รายงานข่าว   การ ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษา อังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่านช่องทางของเว็บไซด์ สื่อบุคคลรวมทั้งขบวนแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ที่มีส่วนกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการฝึกซ้อมและร่วมสังเกต การณ์ ตลอดจนสามารถเสนอแนะความคิดเห็น สำหรับการพัฒนาปรับปรุง การฝึกซ้อมในลักษณะเดียวกันที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

รอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า เป้าหมายสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมการ เตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจการเอาใจใส่ดูแล สวัสดิภาพความปลอดภัยของทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาค เอกชน รับรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน และไม่ตื่นตระหนกในวันที่มีการฝึกซ้อม รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมรับเหตุภัยพิบัติอื่นๆได้เป็นอย่างดี และจากการตรวจพื้นที่การฝึกซ้อมหลักที่จังหวัดภูเก็ตพบว่า การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ส่วนเจ้าหน้าที่ มีการติดต่อประสานงานทั้งในพื้นที่และส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.