รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ กปส. มีบทบาทสร้างกระบวนการเรียนรู้ป้องกันภัยพิบัติ

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม การเตรียมถ่ายทอดสดแผนการซ้อมอพยพภัยคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งการซ้อมจะมีขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคมนี้  นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง บทบาทกรมประชาสัมพันธ์ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ  ว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  จัดทำแผนร่วมกันในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรกได้เน้นเรื่องการทดสอบสัญญาณเสียงหอเตือนภัย การเตรียมการประชาชน และบุคลากรให้มีความพร้อม  ใน ส่วนของกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสารคดี ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิ่งบอกเหตุของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการ เตรียมตัวของประชาชน

อีกส่วนหนึ่งคือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบในยามที่เกิดเหตุการณ์จริง ทั้งด้านกระบวนการส่งสัญญาณ  การ ช่วยเหลือ และการอพยพไปยังจุดปลอดภัย โดยเฉพาะใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งสื่อของกรมฯ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง มีความพร้อมในการเป็นสื่อหลัก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้ครอบคลุม.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.