อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนเยาวชนไทยสู่ความเป็นเลิศด้านกรีฑา ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2552 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำคณะสมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. ร่วมให้กำลังใจ และร่วมเกียรติมอบเหรียญกรีฑาประเภทต่างๆ แก่เยาวชน ที่ชนะการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสุระกุล

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการเตรียมคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนจังหวัดภูเก็ตไปแข่ง ขันในระดับประเทศ และสิ่งสำคัญคือทำให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย อันจะนำไปสู่ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง มีน้ำใจ มีความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.