อบจ.ภูเก็ต รวมพลังจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 19.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

สำหรับพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 นั้น คณะข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมพิธีซึ่งนำโดย นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอยุธ บางหลวง รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติให้แก่สมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่างร่วมใจเข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้อย่าง มากมาย อาทิ หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดภูเก็ต สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.