ผอ.รพ.อบจ ภูเก็ตแถลงข่าว กรณีญาติผู้ป่วยร้องเรียน

นายแพทย์จักร สมณะ ผู้อำนวยการ รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.55 เวลา 14.30 น.นพ.จักร สมณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเปิดเผยถึงกรณีที่นายณรงค์พล สุวรรณโมสิ ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยการอ้างว่าการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตในการดูแลรักษาผู้ป่วยบกพร่องโดยไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณของแพทย์จนทำให้ นางพา คงจีน มารดาของผู้ร้องที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตต้องเสียชีวิต

นพ.จักร กล่าวว่า นางพา คงจีน อายุ 75 ปี ผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ด้วยอาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะเกลือแร่ต่ำ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เดิมแล้วผู้ป่วยรายนี้ เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยตามประวัติมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและภาวะไตวายเรื้อรัง แต่ทางโรงพยาบาลและแพทย์ได้ให้การรักษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เฉพาะทาง จนกระทั่ง วันที่ 29 ธันวาคม 2554 มีอาการปัสสาวะออกน้อย แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะโรคไต จึงย้ายผู้ป่วยเข้า ICU และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีจากแพทย์เฉพาะทางระบบไต ทางโรงพยาบาลจึงได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคไตประจำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับคำแนะนำว่าควรส่งผู้ป่วยไปรับรักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากจะศักยภาพสูงกว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยแล้ว แพทย์ได้อธิบายให้ คุณสุมาลี สุวรรณโมสิ ซึ่งเป็นญาติผู้ป่วย ทราบเหตุผลความจำเป็นที่ต้องส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งญาติผู้ป่วยรับทราบและยินยอมให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้

โดยทางโรงพยาบาลมิได้ขับไสไล่ส่งตามคำร้องเรียนแต่อย่างใด หลังจากได้รับความเห็นชอบจากญาติผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลได้ประสานกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อขอดำเนินการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลวชิระไม่ขัดข้อง ทางโรงพยาบาลจึงได้ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการรักษา ข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวชิระเมื่อการประสานงานและจัดเตรียมเอกสารแล้วเสร็จ ในเวลา ประมาณ 19.00 น. จึงได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้อง ไอซียู.ขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉิน ส่งไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นขั้นตอนปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อไป การนำผู้ป่วยไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนี้ มิได้หมายความว่า ได้นำผู้ป่วยไปทิ้งไว้ ณ ห้องฉุกเฉิน ตามที่ญาติผู้ป่วยร้องเรียน แต่เป็นเพราะศูนย์ส่งต่อตั้ง ณ แผนกฉุกเฉิน อีกทั้งในขณะที่ส่งมอบผู้ป่วย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อทราบด้วยแล้ว และในขณะเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง หายใจได้เอง ยังไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะอาการคงที่ ยังไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

นพ.จักร กล่าวอีกว่า การที่ รพ.อบจ.ภูเก็ตนำผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เมื่อเวลา 19.00 น. นั้น มิใช่เพื่อให้ญาติผู้ป่วยนำเงินค่ารักษาพยาบาลมาชำระก่อนแต่อย่างใด หากเป็นเพราะอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อการส่งต่อกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและจัดการเตรียมเอกสารประวัติ ข้อมูลของคนไข้เพื่อการส่งต่อเท่านั้น ประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลมิใช่ประเด็นสำคัญ เพราะทางโรงพยาบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้นแม้จะไม่ได้รับในวันดังกล่าว ปกติทางโรงพยาบาลก็ยังสามารถเรียกเก็บจากญาติผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของไข้ได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้ป่วย เพราะรับรู้ถึงความโศกเศร้าเสียใจและความรู้สึกของญาติผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักไป แต่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเรียนว่า คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรของรพ.อบจ.ภูเก็ตได้ทุ่มเทความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วเพราะตระหนักดีว่าโรงพยาบาลฯ เป็นที่คาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ดังนั้นบุคคลากรของโรงพยาบาลจึงพร้อมที่จะให้บริการที่ดีแก่พี่น้องชาวภูเก็ตดุจคนในครอบครัวของเรา

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.