โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.56 ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “ตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดขึ้น มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก

โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการให้คำปรึกษา และตรวจสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,253 คน ใน 4 รายการ คือตรวจคัดกรองสายตา แลต้อกระจกแก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 810 คน,ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน 181 คน , ตรวจสุขภาพโปรแกรมใหญ่ ประกอบด้วย การเอกซเรย์ทรวงอก ความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับกรมยูริค ไขมันในเลือด ปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(เฉพาะผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) จำนวน 181 คน และตรวจวัดปริมาณแคลเซี่ยมที่สะสมในผนังหลอดเลือดแดงหัวใจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจหาความเสื่อมของหลอดเลือดแดง สามารถนำมาใช้ทำนายความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน จำนวน 81 คน

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในโครงการฯ ดังกล่าว ว่า ด้วยปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจตีบ ประมาณ 10 ล้านคน และประเทศต้องใช้งบประมาณ ปีละ 2.5 แสนล้านบาทในการรักษาพยาบาลจำนวน 150 ล้านครั้งในแต่ละปี และจากข้อมูลสถานะสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต พบว่า อัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองของชาวภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 5 โรคแรกที่พบมากได้แก่ ต้อกระจก มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หัวใจ เบาหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันบำบัดรักษาโรค เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่ “สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ” และมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยของโรคดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของประชาชนลงในระยะยาว

ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนม- พรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จัดทำ โครงการ “มหกรรมตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี” ขึ้น ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปีของการจัดตั้งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,253 คน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.