โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดให้ประชาชนใช้บริการต้นปี 2553

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในสัญญาโครงการปรับปรุงงานระบบอาคารโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับนายประจักษ์ ลี้สมบูญ กรรมการผู้จัดการบริษัท คณาทรัพย์ร่วมกิจ จำกัด และการแถลงข่าวสรุปการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต รวมถึงสมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและอาคารสิ่งก่อสร้าง(โรงพยาบาลพญาไท)  ตั้ง อยู่เลขที่ 28/36-37 ถนนถายในโครงการและซอยหัชนา 1/1 แยกจากถนนอนุภาษภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยงบประมาณจำนวน 327 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินเนื้อที่ 14-2-52 ไร่ อาคารโรงพยาบาลสูง 10 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารหอพัก 5 ชั้น

ทั้งนี้ผู้บริหารชุดเดิมได้ดำเนินการตั้งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 333 ล้านบาท ซึ่งในรายละเอียดก็มี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 183 ล้านบาท โครงการปรับปรุงตกต่างอาคารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก้ต ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยได้แบ่งงบดำเนินการออกเป็น 2 เฟสๆ แรก เป็นงบ 83 ล้านบาท ส่วนเฟสที่ 2 เป็นงบ 67 ล้านบาท

นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม แต่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวทั้งหมด จึงมีการวางแผนการทำงานและมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุปว่าให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยเน้นโครงสร้างเดิมเป็นหลัก เพื่อประหยัดงบประมาณและสิ่งสำคัญสามารถดำเนินการเปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไปได้ทันปี 2553 โดยใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เท่าเดิมคือ 333 ล้านบาท และมีการวางแผนการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ดังนี้

โครงการแรก โครงการจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล โดยได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมท เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ในวงเงิน 4,890,000 บาท ซึ่งมีขอบเขตของการควบคุมงาน 3 ช่วงเวลา ระยะเวลา 13 เดือน แบ่งเป็นช่วงก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 เดือน หน้าที่โดยหลัก คือสำรวจ ออกแบบเพิ่มเติม โดยยึดนโยบายของผู้บริหารที่เน้นโครงสร้างเดิมเป็นหลัก ประหยัดงบประมาณ ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 เดือน หน้าที่โดยหลักคือควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน ที่ อบจ.ภูเก็ตกำหนด ซึ่งปัจจุบันห้างฯ ดำเนินการในช่วงนี้ คือการควบคุมงานโครงการปรับปรุงงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 60/2552 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่บริษัท คณาทรัพย์ร่วมกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และช่วงหลังการดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงนี้กำหนดไว้ 1 เดือน หลังจากที่งานก่อสร้างทุกโครงการเสร็จเรียบร้อย

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาล งบประมาณตั้งไว้ 80 ล้านบาท ในส่วนของโครงการนี้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตทุกชั้น ราคาที่จัดจ้าง 38,500,000 บาท ประหยัดงบประมาณ 41,500,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการประมูลจัดจ้าง เมื่อวันที่ 13 ก.ค.52 ผู้ชนะการประมูล คือบริษัท คณาทรัพย์ร่วมกิจ จำกัด ในวงเงินงบประมาณ 38,500,000 บาท และได้ทำสัญญาจ้างแล้ว สัญญาเริ่มวันที่ 15 ส.ค.52 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พ.ค.53 ระยะเวลา 270 วัน

อย่างไรก็ดีคาดว่าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ภูเก็ต ในส่วนต่างๆ จะแล้วเสร็จตามสัญญา และสามารถเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ภายในต้นปี 2553

Related Post

3 Comments

 • · Edit

  เมื่อไหร่ ร.พ.อบจ.ภูเก็ตจะประกาศเปิดรับสมัครจนท.และสามารถรับโอนข้าราชการจาก ร.พ.อื่่นๆในสังกัด ของสป.บ้างหรืือไม่และถ้่าสนใจจะสามารสอบถามและตามข่าวไดที่ช่องทางใด …..ขอบคุณ

  Reply
 • · Edit

  เปิดเมื่อไหร่ ค่ะสนใจมากเลยค่ะ เคยทำงานอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ค่ะ

  สอบถามรายละเอียดได้จากที่ไหน่บ้างค่ะ ……………ขอบคุณมากเลยค่ะ

  Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.