รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด”

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด”

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด” โดยมี นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจากตำบลต่างๆในจังหวัดภูเก็ต พยาบาลและตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มาเป็นวิทยากร

นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยมากกว่า 50% มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง และหนึ่งในโรคเหล่านั้นคือโรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้นจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยจะเกิดขึ้นกับผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 9.6 เป็นโรคเบาหวาน และร้อยละ 50 ของผู้เป็นเบาหวานเหล่านี้ ไม่ทราบว่าตนเองมีเบาหวาน จึงทำให้สูญเสียโอกาสในการป้องกัน และรักษา ลักษณะธรรมชาติของโรคเบาหวานจะมีการดำเนินโรคอย่างเงียบๆ ในระยะแรกของโรค ผู้ป่วยจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของอวัยวะร่างกาย ได้แก่ ตา ไต ระบบประสาท และระบบหัวใจ และหลอดเลือด ดังนั้น การรู้ตัวของผู้ป่วย และการวินิจฉัยโดยแพทย์จึงมักช้าเกินไป ประมาณ 9 – 12 ปี ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาในเรื่องภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง และความดันในเลือดที่เหมาะสม นอกจากนี้ พบว่าประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ที่เพิ่งวินิจฉัยได้ มีโรคแทรกซ้อนทางตา หรือไต นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานกว่าร้อยละ 75 จะเสียชีวิตด้วยโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งการดำเนินของโรคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเป็นเบาหวาน ปัจจุบันยังไม่มีข้อแนะนำประชากรทั่วไปตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจเลือด เนื่องจากผลที่ได้ยังไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแต่แนะนำให้ตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ การตรวจพบมักจะช้าเกินไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบหลอดเลือดต่างๆ เกิดขึ้นแล้วก่อนการวินิจฉัย”

นพ.อนันต์ กล่าวอีกว่า “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เป็นศาสตร์ที่ถือกำเนิดจากอียิปต์ และชาวจีนโบราณกว่า 5,000 ปี มาแล้ว และแพร่หลายไปยังหลายๆ ประเทศในเวลาต่อมา จนมาถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากประชาชนชาวไทยเริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และหันหาพึ่งวิธีการรักษาแบบแผนโบราณ ได้แก่ การรักษาโดยยาสมุนไพร การฝังเข็ม ประคบสมุนไพร นวดไทย นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และวิธีอื่นๆ แทนการรับประทานยาปฏิชีวนะ

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า มีการนวด 7 ระบบ ที่ได้ผลดี ได้แก่ ระบบการขับถ่าย ระบบสมอง ระบบฮอร์โมน ระบบการฟัง ระบบประสาทไขสันหลัง ระบบต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิต้านทาน ซึ่งการรักษาดังกล่าว ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับ การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าด้วยน้ำมันหอมระเหย นอกจากจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเองและดูแลคนในครอบครัวแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคนในครอบครัว และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จากสาเหตุดังกล่าว โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้กับคนใกล้ตัว และในชีวิตประจำวัน เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ และลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้”

ทางด้าน นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มาเป็นระยะเวลาจะล่วงเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว โดยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตด้วยดีเสมอมา สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลดน้ำตาลในเลือด” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในชุมชน อันได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพยาบาลโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาดูแลสุขภาพ หรือเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การนวดเท้าเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่มิได้ใช้อุปกรณ์ใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย ประหยัด และปลอดภัยสำหรับประชาชน

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่จะเพิ่มความรู้ นำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดการอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนในการจัดอบรมครั้งนี้ และขออำนวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.