อบจ.ภูเก็ตจัดงานสัญจรพื้นที่ป่าตอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน

อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายขันตี ศิลปะ นายอำเภอกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อบจ.ภูเก็ต

งาน อบจ. สัญจร เป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นยุคใหม่ โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้พบปะกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง และจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้นำงานภารกิจในหน้าที่ขององค์กรมาออกหน่วยให้บริการฟรีแก่ประชาชน เช่น ตรวจสุขภาพ ทำบัตรประชาชน การพยาบาลรักษาสัตว์ แจกแว่นสายตา แจกพันธุ์ไม้ การให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านต่างๆ และบริการอื่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นความต้องการของ อบจ.ภูเก็ต ที่จะส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

นอกจากนั้น ในงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิง เพื่อเป็นนันทนาการมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน โดยนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ได้มาแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ อีกทั้งมีการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ และศิลปินนักร้อง บิว กัลยาณี ให้ได้รับชมรับฟังภายในงาน พร้อมกันนี้ ยังมี “เวทีประชาคม” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพูดคุยเสวนารับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาจัดบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชน

อบจ.ภูเก็ต

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงาน อบจ.สัญจร ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับทางจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค ได้นำบริการมาสู่ประชาชน ซึ่งตลอดเวลาสามปีกว่าที่ผ่านมา ที่มีโอกาสได้มาบริหารงาน เป็นนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะท่านเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ซึ่งถือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต และ อบจ.มาโดยตลอด

การจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณหาดป่าตอง ในครั้งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ชาวต่างประเทศทั่วโลกต่างมาชื่นชม นั่นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ที่ได้บริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ได้มีเทศกาลเปิดหาดอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้ เราได้เริ่มต้นด้วยงานบริการและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ จึงต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานที่มาร่วมงาน ซึ่งได้นำบริการมาสู่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ อบจ.สัญจร เป็น อบจ.แห่งการให้บริการ เป็น อบจ.แห่งการประสานงานให้กับท้องถิ่น จึงต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

สำหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมงาน อบจ.สัญจร ในครั้งนี้ประกอบด้วย 34 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กศน.อำเภอกะทู้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานประกันสังคม สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานแรงงาน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางาน สำนักงานปศุสัตว์ ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองและศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 8 สาขาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ภูเก็ต (สาขาป่าตอง) โรงพยาบาลป่าตอง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (ภาครุ่งเรือง) ภูเก็ต บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต บริษัท ซันแอนด์แซนด์ จำกัด วิสาหกิจชุมชนวรรณดีนวดเพื่อสุขภาพ ตุ๊กตา ไทยชิลด์ บริษัท โฮมอิเลคทริกซ์ Indy Shop N ภูเก็ต บจก.บุญรอดเอเซีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา และเทศบาลเมืองป่าตอง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.