“นายก อบจ.ภูเก็ต” เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น

นายก อบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต โดยมี นายวสุธา สมพรานนท์ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2554  โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ จำนวน 1,000 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 500 คน

สำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่น เป็นเครือข่ายสำรองในกรณีฉุกเฉินที่คู่ขนานไปกับส่วนราชการ มีบทบาทในการประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน รวมถึงพัฒนาด้านวิทยุสื่อสารให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมและสอบในครั้งนี้ จะได้รับใบอนุญาตและนามเรียกจากคณะกรรมการ กสทช

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.