อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา ต.ป่าคลอก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา ต.ป่าคลอก

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบทุนการศึกษาจากนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และกรรมการมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยั่งยืน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายประเสริฐ ฤทธิ์รักษา ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ และประชาชนชาว ต.ป่าคลอก เข้าร่วมกิจกรรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.