อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นถนนภายใน ร.ร.สตรีภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นถนนภายใน ร.ร.สตรีภูเก็ต

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 2 และนายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมกับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ลงสำรวจพื้นถนนบริเวณอาคารสักทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีน้ำขัง ระดับพื้นถนนไม่เท่ากัน สาเหตุจากน้ำท่วมขังในช่วงเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ในการปรับปรุงซ่อมแชมพื้นถนนดังกล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.