อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการรับอุทิศที่ดินจากเอกชน

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการรับอุทิศที่ดินจากเอกชน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการรับอุทิศที่ดินจากเอกชน โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1 นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต อาคาร 1 ชั้น 2

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะอุทิศที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาหรือปรับปรุงซ่อมแชมเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ เป็นเส้นทางสายรองในการสัญจรเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรที่ติดขัดภายในจังหวัด

โดยมีรายนามผู้ประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสงวน กุลวานิช, นายกิตติ ศักดิ์ศรีทวี และ นายอ่าว เอกวานิช ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบรายละเอียด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินดังกล่าวจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางราชการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.