นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือ ระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือ ระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิภูเก็ต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา และ ดร.ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คณะจากสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิของจังหวัดภูเก็ต

ด้วยทันตแพทยสภาและคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาประสานงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพช่องปากทันตแพทยสภา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี ได้มีแนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการนำร่อง (Sandbox) เพื่อให้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.