อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว วันอาหารโลก ประจำปี 2565

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว วันอาหารโลก ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าววันอาหารโลก ประจำปี 2565 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรม JW Marriott Resort & Spa ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิสโกลารส์ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือใช้ตัวย่อว่า FAO) กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี วันอาหารโลก World Food Day มีมามากกว่า 76 ปีแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทั้งโลกมีส่วนร่วมกันจัดการกับปัญหาความอดอยาก หิวโหย ของผู้คนที่ขาดแคลนอาหารเพราะกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก มีปัญหาความยากจน โดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตชนบท ห่างไกลจากสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อการดำรงชีพและการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตก็เป็นเรื่องใหญ่ และในปีนี้ มูลนิธิสโกลารส์ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย สาขาภูเก็ต และเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันว่างแผนจัดงานวันอาหารโลกขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 โดยตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน 20,000 กล่อง น้ำ นม ขนม และอื่นๆ ทั่วทุกอำเภอ ของจังหวัดภูเก็ต โดยขอความร่วมมืออำเภอ เทศบาล อบต. อาสาชุมชน อพม. อสม. และ พมจ. ร่วมกันวางแผนจุดแจกอาหารร่วมกัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.