อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สำรวจเตรียมการพัฒนาคลองบางใหญ่

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สำรวจเตรียมการพัฒนาคลองบางใหญ่

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ. นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักช่าง อบจ. ลงพื้นที่บริเวณสะพานดีบุก ถนนดีบุก (ข้างห้างไลม์ไลท์ ภูเก็ต) เพื่อสำรวจการเตรียมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนรคภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายธีรยุทธ นาวีการ ประธานชมรมรักษ์บางใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นบูรณาการเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาคลองบางใหญ่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้มีความสะอาด สวยงามต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.