ประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชน พัฒนา เศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชน พัฒนา เศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ซึ่งมี นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนช.) รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินการ

  • โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา
  • โครงการอุโมงค์ทางลอดป่าตอง รูปแบบโครงการและกำหนดการเริ่มต้นก่อสร้าง-สิ้นสุดโครงการ
  • โครงการเชื่อมโยงอุโมงค์ป่าตองกับถนนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว
  • โครงการขยายถนน ทล.4027 สายท่าเรือ-เมืองใหม่
  • โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง ทล.402 กับ ทล.4027
  • โครงการยกระดับแรงดันสายส่งภาคกลางสู่ภาคใต้จาก 230 KV ไปสู่ 500 kV
  • ความคืบหน้าการจัดงาน World Specialised Expo 2028
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่องแนวทางปฏิบัติ สำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 พ.ศ.2564

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอจากภาคเอกชน/ส่วนราชการ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.