ประชุมหารือ การใช้พื้นที่ชายหาดอ่าวฉลอง ในการซ่อมทำเรือ

ประชุมหารือ การใช้พื้นที่ชายหาดอ่าวฉลอง ในการซ่อมทำเรือ

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ชายหาดอ่าวฉลอง ในการซ่อมทำเรือ โดย นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีการนำเรือประเภทต่างๆ ขึ้นมาจอดบริเวณชายหาดอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการซ่อมทำเรือ ท่าสีตัวเรือ ขูดเพรียงหอย และอื่นๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ชายหาดเกิดการปนเปื้อนของมลพิษ สกปรก และเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อบูรณาการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวทางประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบข้อกฎหมาย โดยจัดทำป้ายเตือน ประกาศเป็นคำสั่งแจ้งไปยังผู้ประกอบการเรือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ โดยใช้โมเดลที่อ่าวฉลองเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.